TPLS UK Latest Updates

TPLS UK Khoiboo Construction Executive Committee

समुदायिक भवन तथा क्वोइबु निर्माण समिति
 

7.jpg

Tamu Identity

तमु परिचय​ एक

गुरुङ जातिको उत्पति कहाँबाट भयो ?

नेपालमा रहेका विभिन्न जनजातिहरु मध्ये गुरुङ जाति एक हो।  यही सन्दर्भमा तमु अर्थात गुरुङ जातिको बारेमा संक्षिप्त चिनारी र उनीहरुले मान्ने नयाँ वर्षको बारेमा छोटो चर्चा गर्ने प्रयत्न यस लेखमा गरिएको छ ।